16 marca, 2022

Zwrot podatku Bauabzugsteuer

Działalność polskiej firmy na terenie Niemiec wiąże się nie tylko z wieloma korzyściami, takimi jak wyższe prawdopodobieństwo zdobycia korzystnego zlecenia, znacznie większe zarobki czy niemały popyt na różnego rodzaju usługi. To także sporo odrębnych, czasem dość złożonych przepisów, które należy przestrzegać, realizując zlecenia jako firma na terenie Niemiec. Jednym z nich jest konieczność zapłaty podatku Bauabzugsteuer. Które przedsiębiorstwa są zmuszone go uiszczać, w jakim celu jest pobierany oraz czy można go uniknąć?

Co to jest Bauabzugsteuer?

Podatek, o którym mowa, jest narzucony przede wszystkim firmom, które realizują szeroko pojętą działalność budowlaną. Są to usługi polegające na budowie, modyfikacji, a także na likwidowaniu konstrukcji budowlanych. Jak to działa w praktyce? Od 1 stycznia 2002 roku istnieją przepisy, które zobowiązują niektórych zleceniodawców prac budowlanych do potrącenia takiego podatku w wysokości 15% kwoty brutto, która widnieje na fakturze wystawionej przez wykonawcę tychże robót. Oznacza to, że zleceniobiorca otrzyma jedynie 85% kwoty brutto widniejącej na rachunku. Co ważne, nie jest to podatek od towarów i usług, czyli VAT. Można go określić mianem szczególnej postaci zaliczki na poczet podatku dochodowego. Ma on na celu zapobieganie działaniu szarej strefy, która była powszechnym problemem w sektorze budowlanym.

Warunki uiszczania podatku

Omawiany podatek musi zostać odprowadzony przez odbiorcę usług wykonywanych na terenie Niemiec, niezależnie od tego, czy wykonawcą jest zarejestrowane przedsiębiorstwo niemieckie, czy też polska firma w Niemczech. Co więcej, obowiązek odprowadzenia podatku tyczy się również usług budowlanych realizowanych przez podwykonawców. W przypadku niespełnienia obowiązku potrącenia podatku odbiorca zostaje pociągnięty do odpowiedzialności. Dotyczy to również transakcji opartych na opłacie zwrotnej reverse chargé, czyli inaczej z j. niem. „Steuerschuld geht auf den Leistungsempfänger”. Wiąże się to z żądaniem zapłaty należnego podatku przez niemiecki urząd skarbowy. Z tego względu przedsiębiorca, który korzysta z usług zagranicznych firm budowlanych, musi zwracać uwagę, czy posiadają one zwolnienie z tego rodzaju podatku. W przypadku niemożności dokładnego sprawdzenia takich informacji najlepszym wyjściem jest zabezpieczenie środków przeznaczonych na ten cel. Takie działanie pozwoli uchronić się przed wstrzymaniem zwrotu podatku za tzw. opłaty operacyjne.

Kiedy podatek nie jest pobierany?

Pomimo że niemieckie prawo podatkowe potrafi być surowe, to jednak istnieją pewne okoliczności, w których możliwe jest uniknięcie obciążenia wspomnianym podatkiem. Ze zwolnienia z tej opłaty mogą skorzystać firmy świadczące usługi budowlane, które nie przekraczają wartości 15 tys. euro w sytuacji, kiedy przedsiębiorca realizuje wyłącznie usługi zwolnione z opodatkowania oraz 5 tys. euro w każdym innym przypadku. Oczywiście mowa o sumach brutto na dany okres rocznego rozliczenia podatkowego.

Drugim przypadkiem, kiedy można uniknąć obowiązku zapłaty wspomnianego podatku, jest zwolnienie udzielone przez niemiecki urząd skarbowy na wniosek zleceniobiorcy. Po wykazaniu, że zgodnie z przepisami spełnione zostały wszystkie zobowiązania podatkowe na terenie Niemiec, powinno się bez problemu otrzymać takie zwolnienie. Jeśli udowodni się, że nie istnieją żadne zobowiązania podatkowe wobec urzędu niemieckiego, związane również z wcześniej prowadzoną działalnością na terenie tego kraju, uzyska się wówczas prawo do zwolnienia z tej opłaty. Dodatkowo podatek ten również nie będzie pobierany, jeśli usługi budowlane będą świadczone osobom fizycznym.

Zwrot podatku Bauabzugsteuer

Czy jeśli jednak już zapłaciło się omawiany podatek, to czy istnieje możliwość odzyskania tych pieniędzy? W przypadku, kiedy nie zdążyło się uzyskać zwolnienia z podatku budowlanego, powinno się złożyć odpowiedni wniosek we właściwym urzędzie skarbowym. Należy zmieścić się w terminie do 31 lipca kolejnego roku, po tym, w którym pobrany został wspomniany podatek. W najgorszym wypadku można zgłosić się maksymalnie po 2 latach (tj. do 31 grudnia roku kalendarzowego) od wystąpienia pobrania podatku. W taki sposób można uzyskać zwrot zapłaconej kwoty, a w przypadku wysokich kosztów widniejących na fakturach, może to być znaczna suma pieniędzy.

Będąc przedsiębiorcą budowlanym, działającym na niemieckim rynku, należy przewidywać wiele sytuacji i być na bieżąco z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Kiedy jednak do końca nie jest się pewnym, jakie decyzje będą najkorzystniejsze z perspektywy zleceniobiorcy, najlepiej jest zaciągnąć opinię doświadczonych specjalistów w prawie niemieckim. Nawet jeśli wydaje się, że jest już za późno na niektóre decyzje, można uzyskać pomoc i odzyskać pieniądze oraz zacząć w pełni kontrolować swój biznes.

Uncategorized
About Seo Emka