28 lutego, 2022

Rejestracja do VAT w Niemczech

Wstąpienie do Unii Europejskiej dało Polakom szerokie możliwości zarobkowe, co widać po dziś dzień. Będąc przedsiębiorcą funkcjonującym na terenie Polski, można z czasem zauważyć, że rozszerzenie swojej działalności w kierunku innych państw Europy może być szansą na szybszy i bardziej efektywny rozwój. Szczególnie polecanym do obrania kierunkiem są sąsiadujące z nami Niemcy. Zatem jeśli bierze się pod uwagę aktywność na niemieckim rynku, warto zastanowić się, w jaki sposób rozliczać się z przychodów osiąganych na terenie tego kraju. Jak już można się domyślić, kluczowym zagadnieniem z tym związanym jest oczywiście VAT.

Powszechny podatek i warunki rejestracji

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT na terenie Polski wiąże się przede wszystkim z przekroczeniem wartości sprzedaży 200 tys. zł. osobom fizycznym w roku poprzedzającym. Dopóki nie przekracza się tej kwoty, nie trzeba dokonywać rejestracji jako VAT-owiec, ponieważ przysługuje zwolnienie z tego obowiązku, ze względu na niską wartość zbytu. Podobnie wygląda to w Niemczech, jednakże kwota graniczna jest inna — mianowicie gdy przekroczy się wartość obrotową 100 tys. euro w poprzednim roku, wtedy należy zgłosić się do niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt).

Chcąc działać na rynku niemieckim, należy wspomnieć, że VAT jest podatkiem od towaru i usług, obowiązującym we wszystkich państwach UE, więc także i w Niemczech. Oczywiście stawki tego podatku są różne w poszczególnych krajach, dlatego rozliczanie się każdego obywatela następuje z przypisanym do niego urzędem skarbowym. Na terenie wspólnoty istnieją także rozwiązania pozwalające na handel między krajami Unii, jednakże mają one pewne ograniczenia i z tego powodu nie mogą być stosowane we wszystkich przypadkach.

Reverse chargé — nie zawsze dostępne rozwiązanie

Mowa tu przede wszystkim o rozwiązaniu Reverse chargé — inaczej tzw. odwrotnym obciążeniu. Jest to przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę towarów bądź usług, a także narzędzie stworzone przede wszystkim do zmniejszenia skali nadużyć podatkowych. Jednakże nie we wszystkich branżach można zastosować tego rodzaju metodę. Co więcej, korzystanie z niego jest możliwe jedynie w przypadku transakcji między dwoma podatnikami VAT. W przypadku sprzedaży produktów osobom prywatnym taki zabieg nie posiada podstawy prawnej do jego zastosowania.

W przypadku prowadzenia takich działalności, jak: usługi związane z nieruchomościami, usługi budowlane, sprzedaż w Niemczech, transport osobowy, jak i handel wysyłkowy z terenu Polski do Niemiec jest się zobowiązanym do rejestracji w systemie podatkowym VAT w odpowiednim, niemieckim urzędzie skarbowym. Należy jedynie wspomnieć, że sprzedaż wysyłkową na rzecz osób prywatnych, która nie przekracza wcześniej wspomnianego progu obrotowego, nie obejmuje obowiązek rejestracji VAT.

A co ze sprzedażą internetową?

Jeśli zdecydujemy się rozwinąć sprzedaż osobom prywatnym np. wysyłkową, za pośrednictwem Internetu, należy przede wszystkim zwracać uwagę na wspomniany wcześniej roczny przychód, jaki taka sprzedaż generuje. Ponieważ według znowelizowanych niemieckich przepisów każda firma, która handluje na terenie Niemiec, co również tyczy się handlu e-commerce, oraz przekracza roczny dochód 100 tys. euro, zobowiązana jest do zarejestrowania się jako płatnik VAT.

Jeśli jako przedsiębiorca nie jest się pewnym, w jaki sposób zabrać się za rozpoczęcie sprzedaży na rynek niemiecki, warto rozpatrzyć skorzystanie z pomocy profesjonalistów, którzy o tamtejszym prawie podatkowym wiedzą wszystko. Zespół specjalistów pomoże określić status prawny naszej działalności w świetle przepisów niemieckich, ustali warunki wejścia na rynek oraz zapozna nas z obowiązującymi przepisami związanymi z VAT i nie tylko.

Co więcej, eksperci podczas zgłoszenia osoby do rejestracji jako podatnika, będą w stanie uzyskać dla niej niemiecki numer identyfikacji podatkowej. Pomoc takich specjalistów to także przeprowadzenie przez wszelkiego rodzaju formalności, związane z procesem wchodzenia na rynek niemiecki oraz tłumaczenia i kontakt z instytucjami niemieckimi.

Pomimo że Niemcy są wyjątkowo wymagającym krajem zarówno pod względem prawa podatkowego, jak i innych przepisów i norm prawnych, to dają szerokie możliwości realizacji wszelkiej maści inwestycji oraz działalności. Korzystając z pomocy doświadczonej firmy doradczej, która zna się na wdrażaniu polskich przedsiębiorców w aktywność zawodową na obszarze Niemiec, z całą stanowczością można podjąć się zadania podbicia tego rynku.

Uncategorized
About Seo Emka