31 maja, 2022

Czy prowadząc firmę budowlaną, można pracować na terenie Niemiec?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy mając działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, mogą legalnie pracować lub wykonywać zlecenia na terenie innego kraju. Wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej działają na zasadzie swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że świadczenie usług na terenie innego kraju, należącego do UE, jest jak najbardziej możliwe i legalne. Co więcej, wszystko odbywa się bez konieczności rejestracji firmy na terenie kraju wykonywanej usługi lub otwierania filii. Należy jednak pamiętać o spełnieniu odpowiednich warunków formalnych.

Rejestrowanie firmy w Niemczech

Przedsiębiorstwom, które na co dzień czynnie działają w Polsce, lecz wykonują zlecenia bądź realizują kontrakty (nie dłuższe niż 12 miesięcy) na terenie Niemiec — nie zaleca się rejestrowania tam działalności. Po pierwsze wiązałoby się to z ogromem formalności i spraw urzędowych. System podatkowy w Niemczech jest wyjątkowo skomplikowany względem innych krajów europejskich i często niezrozumiały nawet dla rodzimych obywateli. Po drugie — podatek dochodowy płacony w Polsce będzie jednak znacznie niższy niż ten niemiecki.

Wymagane warunki

Aby uniknąć obowiązku podatkowego na terenie Niemiec, trzeba spełnić odpowiednie warunki:

– kontrakt oraz wykonywanie prac nie powinny przekroczyć 12 miesięcy;

– firma powinna zarejestrować się w niemieckim urzędzie skarbowym w celu uzyskania numeru podatkowego, aby móc złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia „Freistellung” w celu zwolnienia od 15 % podatku od wynagrodzenia za usługi;

– firma powinna uzyskać w ZUS zaświadczenie A1 dokumentujące, że to Polska jest krajem, w którym regulowane są składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej;

– firma powinna zgłosić każdego pracownika oddelegowanego z Polski do pracy w Niemczech – przy zachowaniu odpowiedniego terminu oraz zaświadczeniu A1 będą oni nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu w Polsce;

– ustalić wynagrodzenie pracowników, które musi gwarantować niemiecką stawkę minimalną;

– firma powinna złożyć wniosek o zwolnienie z podatku dochodowego, które jest potrącane od wynagrodzenia pracowników;

– firma powinna posiadać siedzibę w Polsce i jednak większość dochodów pozyskiwać właśnie na jej terenie.

Formalności a bariera językowa

Bariera językowa to jeden z większych problemów napotykanych przez polskich przedsiębiorców. Prowadzenie działalności w Polsce, nawet podczas świadczenia usług poza jej granicami, jest znacznie łatwiejsze niż zarządzanie firmą zarejestrowaną w Niemczech — szczególnie dla osób, które nie posługują się językiem niemieckim. Poziom znajomości musi być na tyle komunikatywny, aby załatwić sprawy administracyjne — bez odpowiedniej pomocy można napotkać wiele trudności lub błędnie wypełnić wnioski, co będzie wiązać się z kolejnymi problemami i niepotrzebnym stresem.

Należy jednak pamiętać, że pomimo tego, że firma zarejestrowana jest w Polsce, nadal trzeba załatwić wiele zaświadczeń, aby nie płacić dodatkowo podatków w Niemczech, oraz legalnie pracować i realizować usługi. W takim przypadku ze wszystkimi formalnościami najlepiej zwrócić się do specjalisty zajmującego się doradztwem w dziedzinie działalności gospodarczych na terenie Niemiec. Pomoc przeszkolonego pracownika będzie nieoceniona nie tylko ze względu na biegłą znajomości języka, ale także wiedzę z zakresu przepisów prawa oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów.

Kontrakty dłuższe niż 12 miesięcy

Świadczenie usług na terenie Niemiec, posiadając jedynie polską działalność gospodarczą, nie ma ograniczenia czasowego. Niestety wszystkie prace przekraczające okres wspomnianych 12 miesięcy będą wiązać się z dodatkowymi kosztami — powstaną bowiem obowiązki podatkowe. Jeżeli przewidujemy, że prace na terenie Niemiec będą trwały dłużej, to najlepiej zawczasu udać się do doradcy bądź prawnika i ustalić szczegóły, aby uniknąć konsekwencji. Bez jakiegokolwiek działania niemiecki urząd skarbowy prędzej czy później da o sobie znać, co może mieć negatywny wpływ na działalność.

Większość polskich przedsiębiorców pracujących i w Polsce, i w Niemczech zazwyczaj cały czas opiera swoje usługi na zaświadczeniu A1. Jeżeli natomiast firma większość zysków generuje w Niemczech, a zlecenia w Polsce realizuje sporadycznie lub w ogóle — uzyskanie takiego zaświadczenia nie będzie łatwe. Warto w takim przypadku rozważyć założenie działalności gospodarczej w Niemczech.

Uncategorized
About Seo Emka