Prowadzenie firmy w Niemczech - doradztwo polsko-niemieckie

Nasza firma znajduje się w Görlitz, w polsko – niemieckim Europa – Mieście. Posiadamy bogate, wieloletnie doświadczenie dotyczące zakładania i prowadzenia firmy w Niemczech, znamy też wszystkie, z tym związane formalności. Pomagamy naszym klientom bez barier językowych w języku polskim.

Opieramy się przy tym na wiedzy zdobytej w renomowanej kancelarii podatkowej w Niemczech, jak również na praktycznych wnioskach wyciągniętych ze współpracy i działań naszych klientów. Uczestnicząc przy kontrolach z niemieckim urzędem skarbowym zdobyliśmy bezpośrednią wiedzę, jak funkcjonuje taka instytucja w Niemczech, oraz jak rozmawiać i współpracować z urzędnikami.

Nasza praktyka kontaktów polsko-niemieckich umożliwia nam szybko zapobiec problemom naszych klientów, a w przypadku ich pojawienia się, szybko je rozwiązać. Dzięki naszej pomocy możecie realizować swoje umiejętności zawodowe, a biurokrację zostawić w naszych rękach.

consulting

Zapraszamy do współpracy!